U okviru projekta Exchange 5, snimljeno je 77km kanalizacionih vodova na teritorijama opština Arilje, Požega, Lučani i Kosjerić za potrebe upisa u Katastar vodova.
Radovi su izvedeni u ugovorenim rokovima.